Manja slova Veća slova RSSZorka PrljevićZorka Prljević - Fitosanitarna uprava

Rođena 08. juna 1968. godine u Podgorici. Osnovnu školu završava u Varaždinu, a gimnaziju u Podgorici. 1996. godine završila je četvorogodišnji studij Poljoprivrednog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu i stekla zvanje diplomiranog inžinjera ratarstva. Iste godine odrađuje pripravnički staž u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore na poslovima vezanim za oblast ratarstva, povrtarstva i zaštite bilja. Od 1997. do 2002. godine obavlja funkciju direktora proizvodnje u Agrokombinatu 13 Jul  AD Staklenici, Golubovci na poslovima organizovanja proizvodnje povrća. Od 2002. do 2003. godine obavlja funkciju direktora proizvodnje u Doo Diendi Podgorica, na poslovima organizovanja proizvodnje povrća i cvijeća. 2002. godine završava profesionalno unapređivanje u proizvodnji voća i povrća u Centru za napredne Mediteranske agronomske studije na Mediteranskom Agronomskom Institutu CIHEAM, Bari, Italija. Od 2004. do 2009.godine  obavlja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poslove samostalnog savjetnika za ratarstvo, povrtarstvo i zaštitu bilja, sprovodi organizovanje fitosanitarnog sektora,  priprema izvještaje, zakone i vrši druge administrativne poslove, učestvuje u radu sa mnogim međunarodnim organizacijama WTO, EU, UPOV, IPPC, EPPO…. 2007. godine završava profesionalno usavršavanje za institucionalne i pregovaračke procese za STO preko IDEAS Centra (International trade Development Economic governance Advisory Services) Ženeva, Švajcarska. 2009. godine imenovana na mjesto direktora Fitosanitarne uprave Crne Gore. Govori engleski jezik. Udata, ima kćerku Ivanu i sina Nikolu. Živi u Podgorici.